Ga naar de inhoud
Copyright (c) 2009-2023 VANTUBO B.V. Alle rechten voorbehouden.
Alle namen, logo’s, reclameslogans, handelsmerken, figuren en foto’s op deze website en in alle documenten die hier kunnen worden gedownload, zijn eigendom van onze firma of onze leveranciers.
We geven geen toestemming om deze te kopiëren, na te volgen, aan te passen, te downloaden, beschikbaar te stellen of openbaar af te spelen zonder ons voorafgaand expliciet akkoord. Het is verboden om ze te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verkoop van onze producten en elke schending van dit verbod zal streng worden vervolgd. Alle illustraties op deze website en in onze reclamematerialen, catalogi, folders, advertenties enz. hebben geen bindend karakter. Gelet op de technische ontwikkelingen kan elke parameter op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve interpretatie van de informatie en technische gegevens die we hebben opgegeven. Enkel de besteller zelf is aansprakelijk voor een gepaste keuze van de producten en voor hun correcte gebruik. We verzoeken u om alle parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen.
Vooraleer u uw aankoop doet, dient u kennis te nemen van de Informatie voor de Consument en de Algemene Verkoopvoorwaarden die gelden bij de firma VANTUBO B.V.
Indien u een formulier op deze website invult, geeft u vrijwillig toestemming om door de firma VANTUBO B.V. uw persoonsgegevens te laten verwerken voor marketingdoeleinden in overeenstemming met de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens van 29.08.1997 en om handelsinformatie te laten toesturen volgens de Wet op de dienstverlening via elektronische weg van 18 juli 2002, als gewijzigd. De betrokken personen hebben het recht om te eisen dat deze persoonsgegevens worden aangepast, verwijderd of dat hun verwerking wordt stopgezet in overeenstemming met de bovenvermelde wet.   

Terug naar de inhoud