Hoe werkt het toestel? - Amerikaanse+Europese pompen+opvoerinstallatie+rioolagreggaten

Ga naar de inhoud

Welke taken kunnen onze pompstations en pompvermalers vervullen?

Ze kunnen afvalwater uit sanitaire installaties verwijderen door het weg te pompen, wanneer het moeilijk of onmogelijk is om het via vrij verval af te voeren.Kent u het antwoord op de onderstaande vragen?

1. Wat wilt u aansluiten op het pompstation?
Welke sanitaire installaties en hoeveel installaties wilt u aansluiten op het pomptoestel?
2. Hoe wilt u de vermaler of het pompstation monteren?
Waar en hoe moet het toestel worden gemonteerd in verhouding tot de sanitaire installaties waaruit het afvalwater moet worden afgevoerd? Het afvalwater moet altijd zelfstandige via vrij verval naar het pomptoestel afvloeien. Pas vanaf dat punt zal het afvalwater worden weggepompt.
3. Hoe ver en hoe hoog moet het afvalwater worden verpompt?
Over het hele traject waarlangs de persleiding tussen de installatieplaats van het pompstation en de rioleringbuis, septische put enz. loopt, d.w.z. tot de plaats waar het afvalwater moet aankomen.

Bij de keuze van het toestel moet u rekening houden met het volgende:

1. Elke toestel kan ook het afvalwater over een bepaalde afstand wegpompen. De maximale opvoerhoogte die in de parameters van de pompen is vermeld, geeft ook de eventuele maximale afstand aan, waarover het afvalwater horizontaal kan worden afgevoerd. 1 m naar boven betekent ong. 10 m horizontaal. Bijvoorbeeld: een pomp met een maximale opvoerhoogte van 7 m kan het afvalwater over een afstand van 70 m verpompen.
2. Het verticale bereik (max. opvoerhoogte) en het horizontale bereik (max. afstand horizontaal) en de capaciteit van het toestel zijn direct afhankelijk van de parameters van de persleiding. Voorbeeld: de capaciteit van het toestel VORTOLIFTSPLIT bij het oppompen van afvalwater tot op een hoogte van 2 m bedraagt 290 l/min. Eén bocht van 90o in de persleiding zorgt voor een verlies van 25 cm in het maximale verticale bereik of 100 cm in het maximale horizontale bereik.


3. Het aantal en de ligging van de aansluitingen aan de toevoerzijde geven niet aan hoeveel installaties er op het toestel kunnen worden aangesloten. De hoeveelheid toegevoerd afvalwater, de gebruiksfrequentie van de aangesloten installaties en hun ligging tegenover het pomptoestel moeten in aanmerking worden genomen. Bijvoorbeeld: het toestel VORTOLIFT 2SPLIT kan tegelijkertijd afvalwater uit een toilet, wastafel, gootsteen en wasmachine in een eengezinswoning afvoeren. Het zal echter niet voldoende zijn voor de toiletten in een restaurant, waar tegelijkertijd water uit verschillende wastafels, toiletten en een gastronomische vaatwasser kunnen samenlopen.

4. Ongeacht het soort pompstation dat wordt gebruikt, moet u erop letten dat er geen materialen in de sanitaire installaties worden geworpen, die niet oplosbaar zijn in water. Materialen zoals maandverbanden, watten, papieren doekjes, condooms, plastic zakjes, cosmeticaverpakkingen enz. kunnen de waaier van de pomp blokkeren. Door dit soort situaties te vermijden en een toestel met gepaste parameters te gebruiken, kunt u de kans op blokkering tot een minimum beperken. Zo kunt u het toestel jarenlang zonder problemen maximaal benutten.


Meer over de werking van toestellen van het type VORTOLIFT

Vermaal - en pompaggregaten VORTOLIFT SPLIT
1SPLIT, 2SPLIT, 3SPLIT, POWER, 2K, 3K.


Meer over de werking van compacte pompstations

Compacte pompstations voor afvalwater
VORTOBOX, VORTOSET.

Wilt u iets bespreken?
We bellen u zo dadelijk terug.
Van maandag tot vrijdag
tussen 10.00u en 17.00u.
Als u een andere moment verkiest,

Ruim aanbod aan pompen en vermalers, onder andere: sanilift, afvalwaterpompen, vermaalpompen, toiletpompen, toiletvermalers, pompstations, vermalers, pompvermalers, vermalers voor organisch afval, gootsteenvermalers.

Terug naar de inhoud