VORTOLIFT 3SPLIT - Amerikaanse+Europese pompen+opvoerinstallatie+rioolagreggaten

Ga naar de inhoud
VORTOLIFT _3 SPLIT_  
Moderne en efficiënte pomp- en vermaaltoestellen waarmee toiletten zonder probleem op elke plaats kunnen worden geïnstalleerd. Ze verpompen afvalwater met een snelheid van 277 l/min, tot een hoogte van 11 m en over een afstand tot 150 m met een buis van 32-40 mm diameter. Het afvalwater uit het toilet, de badkamer en de keuken met een temperatuur tot 70ºC mag fecaliën, toiletpapier, zuren en vetten bevatten.
PRIJS vandaag: € 399 incl.BTW

SPLIT-SYSTEM

De loskoppelbare constructie uit twee elementen verwijdert onaangename geuren volledig en laat tegelijkertijd toe om bliksemsnel pannes van het toestel te verhelpen wanneer het geblokkeerd raakt door andere materialen dan fecaliën en toiletpapier.  Alle toevoer- en afvoeraansluitingen voor vuil water, die een belangrijke invloed hebben op het esthetische uitzicht van de badkamer, blijven onzichtbaar.  In deze moderne constructie is de opvangkorf geëlimineerd, die in andere toestellen zo gemakkelijk geblokkeerd raakt.  Dankzij deze oplossing is de kans dat de pomp door andere materialen dan fecaliën en toiletpapier geblokkeerd raakt, tot een minimum beperkt.

Esthetisch

Alle aansluitingen, zowel aan perszijde als toevoerzijde, blijven volledig onzichtbaar. Hierdoor is het probleem met lelijke buizen opgelost. Bovendien kunnen de buizen in bijna elke richting worden aangelegd.

Comfort

SPLIT-SYSTEM lost ook het probleem van onaangename geurtjes op. De fecaliën worden vermalen nadat ze het afvalwaterreservoir hebben verlaten, zodat er geen kwalijk ruikend sediment achterblijft in het reservoir*. In geval van eventuele pannes wanneer het toestel bv. geblokkeerd raakt door andere materialen dan fecaliën en toiletpapier, kunnen die bliksemsnel worden verholpen zonder dat de toiletpot moet worden gedemonteerd of er speciale werktuigen nodig zijn!  
*In toestellen van andere producenten verloopt het vermaalproces in de afvalwaterkamer, waardoor er resten vermalen fecaliën achterblijven.  Hierdoor ontstaan er onaangename geuren en moet de binnenkant van reservoir met de hand worden gereinigd om die te verwijderen.

100% Europees.

Dit toestel is geproduceerd in de Europese Unie door verantwoordelijke en goed betaalde ingenieurs, die belastingen betalen, en met behulp van professionele, moderne apparatuur.

4 jaar extra garantie!

De geteste kwaliteit en betrouwbaarheid bevestigen we met 12 maanden garantie, die u gratis kunt verlengen met nog eens 48 maanden. Gedetailleerde informatie krijgt u bij onze specialisten en vindt u in de documentatie die bij het toestel is gevoegd.

Geen problemen met onderhoud!

Dankzij de speciale constructie kunt u in 3-4 minuten zelf 99% van alle eventuele pannes in verband met de toevoer van andere materialen dan fecaliën en toiletpapier naar het toestel verhelpen, zonder dat hiervoor aanvullende werktuigen nodig zijn.
VORTOLIFT . 3 SPLIT .
Pompvermaler. Bestemd om afvalwater uit sanitaire installaties weg te pompen. Aansluiting toevoerzijde DN100 op 180 mm van de vloer om een toilet aan te sluiten en DN40 op 160 mm van de vloer om een wastafel, gootsteen, urinoir, wasmachine en vaatwasser aan te sluiten en DN40 op 95 mm van de vloer om een badkuip, douche en bidet aan te sluiten. Tweekamerconstructie. Aansluitingen niet zichtbaar. Bestand tegen afvalwater met een temperatuur tot 70ºC; Minimale duur van de werkcyclus: 1 seconde; Vermogen: 0,6 kW; Maximaal debiet:277 l/min; Maximale opvoerhoogte: 11 m; Aansluiting perszijde: 32/40; Spanning: 230 V; Mogelijkheid om de garantie gratis tot 5 jaar te verlengen.
Technische gegevens
Soorten afvalwater: huishoudelijk afvalwater uit badkamers, toiletten en keukens.
Eenvoudig onderhoud, geen hulp van een vakman nodig.
Garantie: tot 5 jaar
Maximale temperatuur: 70ºC (99ºC)
Capaciteit van het reservoir: 4 l
Aansluiting perszijde: 32/40 mm
Afmetingen in cm: 17 x 45 x 27
Debiet: tot 277 l/min
Opvoerhoogte: tot 11 m
Afmetingen

Wilt u iets bespreken?
We bellen u zo dadelijk terug.
Van maandag tot vrijdag
tussen 10.00u en 17.00u.
Als u een andere moment verkiest,

Ruim aanbod aan pompen en vermalers, onder andere: sanisplit, afvalwaterpompen, Persrioolpompput, VUILWATER POMP INSTALLATIE, Vuilvaterpompen, Rioolwaterpompen, opvoerinstallatie, vermalers, pompvermalers, vermalers voor WC, Pompputen, Pompunits, Broyeur.

Terug naar de inhoud